Projekt

RA & RU

RA & RU

Projekt: Nybyggnad av Riksutställningar & Riksantikvarieämbetet på Gotland.

Uppdragsgivare: AB Strängbetong

Bromma, Motala

Bromma, Motala

Projekt: Nybyggnad bostadhus, Motala kommun.

Uppdragsgivare: Privat

Ljungsbro, Linköping

Ljungsbro, Linköping

Projekt: Nybyggnad av bostadshus i Ljungsbro, Linköping

Uppdragsgivare: Privat

Sturups flygplats, Malmö

Sturups flygplats, Malmö

Projekt: Nybyggnad av el- och styrsystembyggnad för flygplatsljus.

Uppdragsgivare: PrefabConstructioner

Hageby 16:2, Mjölby kommun

Hageby 16:2, Mjölby kommun

Projekt: Nybyggnad av garage i Hageby , Mjölby kommun

Uppdragsgivare: Egirs Bygg AB

Hjulsbroskolan, Linköping

Hjulsbroskolan, Linköping

Projekt: Om- och tillbyggnad av grundskola i Linköping.

Uppdragsgivare: IBAB

Bromma, Motala

Bromma, Motala

Projekt: Nybyggnad av bostadshus i Motala Kommun.

Uppdragsgivare: Privat

USÖ Örebro

USÖ Örebro

Projekt: Om- och tillbyggnad på Universitet Sjukhuset i Örebro.

Uppdragsgivare: Kynningsrud Prefab AB

Södra Fredberga

Södra Fredberga

Projekt: Nybyggnation av bostadshus i Motala kommun.

Uppdragsgivare: Privat

Borggårds Herrgård

Borggårds Herrgård

Projekt: Visualisering av badrum inför ombyggnad

Uppdragsgivare: Privat

Varamon, Motala

Varamon, Motala

Projekt: Nybyggnad av bostadshus i Motala Kommun.

Uppdragsgivare: Privat

Biotech-huset, Göteborg

Biotech-huset, Göteborg

Projekt: Nybyggnad av kontorshus, biotech-huset i Göteborg

Uppdragsgivare: Kynningsrud Prefab AB

Lovö Vattenverk

Lovö Vattenverk

Projekt: Nybyggnad för reservkraftaggregat, Ekerö kommun.

Uppdragsgivare: PrefabConstructioner i Getinge AB

Stridsluren, Borås

Stridsluren, Borås

Projekt: Nybyggnation av hyreshus i Stridluren, Borås.

Uppdragsgivare: UBAB

Station H3 Gammletull

Station H3 Gammletull

Projekt: Ny ställverks- och manöverbyggnad, Halmstad kommun.

Uppdragsgivare:PrefabConstructioner i Getinge AB

Förskola Västra Bråstorp

Förskola Västra Bråstorp

Projekt: Nybyggnad av förskolan Västra Bråstorp, Motala Kommun

Uppdragsgivare: Motala Kommun