CAD & KONSTRUKTION I MOTALA AB

Glimmervägen 3

591 53 Motala

OBS!    CAD & KONSTRUKTION BYTER NAMN

Cad & Konstruktion är sedan många år en del av Byggstatik-koncernen. Nu vill vi göra det tydligare och enklare för våra kunder, så den 1 jan 2019 byter Cad & Konstruktion namn till Byggstatik.

Det är bara namnet vi ändrar, i övrigt kommer alla att känna igen sig – samma engagemang och ambition att leverera hög kvalitet och service. 

Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete under vårt nya namn!

Kvalitetspolicy

Kvalitetspolicy

”Företagets målsättning är att genom att utföra våra uppdrag med stort engagemang, till nytta och till rätt kvalitet, bygga upp ett långsiktigt förtroende hos våra kunder!”

Miljöpolicy

Miljöpolicy

”Företagets målsättning är, förutom att uppfylla normenliga krav, att i egen verksamhet och i uppdrag agera utifrån ett kretsloppstänkande med syfte att orsaka så låg miljöbelastning som möjligt.”

Affärsidé

Affärsidé

”Företagets affärsidé är att vara kundens kompetensförstärkning när det gäller byggnationer av olika slag. Att kunna motsvara kundens krav på service, kvalitet, kapacitet och kompetens.”

Projekt

USÖ, Jönköpings kommun, Lovö Vattenverk, Örebro kommun, Sturups flygplats… Ja, här hittar ni ett urval av många projekt vi tagit fram.

Moderbolag

Moderbolag, ByggstatikÖrebro Byggstatik AB
Grundades 1990 och har vuxit till att idag vara en betydande aktör på konsulthimlen i Örebro. Vi arbetar med allmän byggprojektering, med tonvikt på byggkonstruktioner. Vi arbetar även med att upprätta brandskyddsdokumentationer.

Tillsammans med våra dotterbolag tillgodoser vi även andra delar inom byggbranschen så som byggledning, projektledning, kontrollansvarig uppdrag samt entreprenadbesiktningar.
Vi har genomfört uppdrag i hela Sverige, men har vår största marknad i Mellansverige.

GDPR

För information om vår Dataskydds-/Integritetspolicy hänvisas till vårt moderbolags hemsida som du hittar här:
www.orebrobyggstatik.se

Mer om vårt moderbolag, Örebro Byggstatik AB hittar du längre upp på denna sida under rubriken ”Moderbolag”