Våra tjänster

Tjänster

Vi arbetar med allmän byggprojektering och kan även tillhandahålla följande tjänster: kontrollansvarig, byggledning, projektledning, brandskyddsprojektering, tillgänglighetsutredningar och energiberäkningar. Med hjälp av vårt moderbolag och övriga dotterbolag kan vi även erbjuda tjänster så som: el-projektering och besiktningar.

 

Vi erbjuder bland annat följande tjänster:

Projekt- och Byggledning

Certifierad kontrollansvarig enligt PBL

3D- illustrationer i program som Revit

Byggnadsutformningar, arkitektoniska skisser m.m.

El-projektering

Konstruktionsberäkningar och konstruktionsritningar

Rums- och byggnadsbeskrivningar

Tillgänglighetsutredningar

Kostnadskalkyler i projektets olika skeden.

Byggprojektering från bygglov till bygghandling/relationshandling.

Energiberäkningar i programmet VIP.

Brandskyddsdokumentationer. Certifierad Brandprojektör

SP Certifierad SBCS Certifierad

Miljöplan

Genom följande punkter ska Cad & Konstruktion i Motala AB verka för en mer hållbar och varaktig utveckling av miljön, där målet är att företagets miljöpåverkan ska vara så litet som möjligt.

  • Använda varor som medför minsta möjliga miljöbelastning och inte utgör någon fara för människor och djur, både på kontoret och vid projektering.
  • Verka för ökad källsortering av de material som används, och i största möjliga mån använda material som går att återvinna.
  • Verka för energihushållning, dels genom energitänkande på kontoret, samt genom information till våra kunder om energisnåla hus och den långsiktiga energivinst som kan göras.
  • Uppfylla kraven i tillämpliga lagar och bestämmelser samt arbeta för ständiga förbättringar när det gäller miljön.

Kvalitétsplan

Cad & Konstruktion i Motala AB har som mål att alltid leverera tjänster med hög kvalitet och med noll fel. Resultatet av detta skall vara 100% nöjda kunder där kundens förväntningar och krav uppfylls.
För att nå detta har följande övergripande mål sats upp:

  • Arbeta med egenkontroller för ständiga förbättringar och med ökad kvalitet som resultat, vilket på sikt ska leda till högre lägstanivå.
  • Se de lagar och myndighetskrav som berör oss som minimikrav.
  • Levererade tjänster skall vara kunden tillhanda enligt avtalad tid.
  • Följa den upprättade kvalitetsplanen.